برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران
03/08/96 الی 05/08/96
1 روز مانده به برگزاری
پویایی های روابط ایران و روسیه در فضای متغیر منطقه ای وبین المللی
08/08/96
6 روز مانده به برگزاری
علوم زمین و توسعه شهری
10/08/96
8 روز مانده به برگزاری
[وب سایت]
بررسی و مطالعه درد
10/08/96 الی 12/08/96
8 روز مانده به برگزاری
اولین کنفرانس و نمایشگاه هوشمند سازی در ساختمان
20/09/96
48 روز مانده به برگزاری
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       فضاهای نمایشگاهی  
     
 
فضای نمایشگاهی یاس
630  متر :مساحت
طبقه 2 :موقعیت
فضای نمایشگاهی نیلوفر
480  متر :مساحت
طبقه همکف جنب تالار ابوریحان :موقعیت
فضای نمایشگاهی شقایق
330  متر :مساحت
زیر طبقه همکف جنب تالار ابوریحان :موقعیت
فضای نمایشگاهی گلبرگ یک
220  متر :مساحت
طبقه 1 جنب تالار علامه و سالن کنفرانس شیخ بهایی :موقعیت
فضای نمایشگاهی گلبرگ دو
220  متر :مساحت
طبقه 2 جنب تالار خوارزمی و سالن کنفرانس حکیم خیام :موقعیت
فضای نمایشگاهی گلبرگ سه
220  متر :مساحت
طبقه 3 جنب تالار استاد شهریاروسالن کنفرانس پروین اعتصامی :موقعیت
فضای باز نمایشگاهی وردوی نیلوفر
 متر :مساحت
طبقه همکف ، ورودی فضای نمایشگاهی نیلوفر :موقعیت
فضای باز نمایشگاهی وردوی شقایق
 متر :مساحت
زیر طبقه همکف ، ورودی فضای نمایشگاهی شقایق :موقعیت
فضای باز نمایشگاهی وردوی گلبرگ یک
 متر :مساحت
طبقه 1 ، ورودی فضای نمایشگاهی گلبرگ یک :موقعیت