برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       تالار ها و سالن های کنفرانس  
     
 
تالار ابوریحان بیرونی
650  نفر :ظرفیت
طبقه همکف :موقعیت
تالارعلامه طباطبایی
150  نفر :ظرفیت
طبقه 1 :موقعیت
تالار خوارزمی
150  نفر :ظرفیت
طبقه 2 :موقعیت
تالار استاد شهریار
90  نفر :ظرفیت
طبقه 3 :موقعیت
سالن کنفرانس پروین اعتصامی
75  نفر :ظرفیت
طبقه 3 :موقعیت
سالن کنفرانس شیخ بهایی
45  نفر :ظرفیت
طبقه 1 :موقعیت
سالن کنفرانس حکیم خیام
45  نفر :ظرفیت
طبقه 2 :موقعیت