برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       خدمات فرهنگی و هنری  
 
 

نمازخانه :
نمازخانه مرکز به مساحت --- مترمربع (با ظرفیت – نفر مرد و زن) در طبقه چهارم غربی با امکانات وضوخانه، کفشداری و محل تعویض چادر برای بانوان می باشد.


مجری، قاری، گروه های هنری :
در صورت اعلام نیاز متقاضیان به مجری، قاری و گروههای هنری، مرکز نسبت به تامین آن اقدام خواهد نمود.