برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       فضای نمایشگاهی گلبرگ سه  
 
فضای نمایشگاهی گلبرگ سه
220   متر مساحت :
طبقه 3 جنب تالار استاد شهریاروسالن کنفرانس پروین اعتصامی موقعیت: