برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       لابی نمایشگاهی یاس  
 
فضای نمایشگاهی یاس
630   متر مساحت :
طبقه 2 موقعیت:
 

 

 
نمایی از لابی یاس