برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       پیـــگیـــری رزرو  
 
ســریــال رزرو:  
کـد  رهگیری:  
متن روبه رو را وارد کنید:
     
متقاضی گرامی:
-آخرین وضعیت رزرو بیانگر قطعی یا غیرقطعی بودن  رزرو شما می باشد.
-شما  در صورتی می توانید رزرو را ویرایش نمایید که  مرکز دسترسی ویرایش را برای شما فعال نموده باشد یا اینکه رزرو  توسط مدیریت مشاهده نشده باشد.
-لطفا پس از ویرایش صفحات مختلف رزرو،فقط یکبار  بر روی کلید "ذخیره تغییرات" که پایین صفحه درنظر گرفته شده است کلیک نمایید.
-پس از  هرگونه ویرایش رزرو،تعیین قیمت مجددا انجام خواهد شد.

فعال نممودن دسترسی ویرایش: 29902756
پشتیبانی: 09375303633