برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
دوازدهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی تبیان و دانشگا ههشید بهشتی
13/02/96 الی 15/02/96
3 روز مانده به برگزاری
[وب سایت]
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       فرم رزرو آن لاین مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی[4 صفحه]  
1- ثبت اطلاعات اولیه » 2- انتخاب فضاهای مورد نیاز » 3- انتخاب سایر امکانات » 4- ثبت نهایی ودریافت کدرهگیری