برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       فرم رزرو آن لاین مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی[4 صفحه]  
1- ثبت اطلاعات اولیه » 2- انتخاب فضاهای مورد نیاز » 3- انتخاب سایر امکانات » 4- ثبت نهایی ودریافت کدرهگیری