برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران
03/08/96 الی 05/08/96
1 روز مانده به برگزاری
پویایی های روابط ایران و روسیه در فضای متغیر منطقه ای وبین المللی
08/08/96
6 روز مانده به برگزاری
علوم زمین و توسعه شهری
10/08/96
8 روز مانده به برگزاری
[وب سایت]
بررسی و مطالعه درد
10/08/96 الی 12/08/96
8 روز مانده به برگزاری
اولین کنفرانس و نمایشگاه هوشمند سازی در ساختمان
20/09/96
48 روز مانده به برگزاری
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       تقویم برنامه های مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  
این صفحه بطور کامل راه اندازی نشده است
       
موضوع: برگزارکننده:
وضعیت برنامه: سطح برنامه:
زمان برنامه:
تا
1 -چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران  
زمان : 03/08/96 الی 05/08/96   [ 3 روز ] وضعیت: 1 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :  
2 -پویایی های روابط ایران و روسیه در فضای متغیر منطقه ای وبین المللی  
زمان : 08/08/96   [ 1 روز ] وضعیت: 6 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :  
3 -بررسی و مطالعه درد  
زمان : 10/08/96 الی 12/08/96   [ 3 روز ] وضعیت: 8 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :  
4 -علوم زمین و توسعه شهری  
زمان : 10/08/96   [ 1 روز ] وضعیت: 8 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :   [وب سایت]