برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد
26/01/96 و 27/01/96
20 روز مانده به برگزاری
دومین اجلاس و نمایشگاه برترین سازندگان و طراحان پروژه های لوکس ساختمانی
03/02/96
28 روز مانده به برگزاری
کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز
09/02/96 الی 11/02/96
34 روز مانده به برگزاری
[وب سایت]
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       تقویم برنامه های مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  
این صفحه بطور کامل راه اندازی نشده است
       
موضوع: برگزارکننده:
وضعیت برنامه: سطح برنامه:
زمان برنامه:
تا
1 -گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد  
زمان : 26/01/96 و 27/01/96   [ 2 روز ] وضعیت: 20 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :  
2 -دومین اجلاس و نمایشگاه برترین سازندگان و طراحان پروژه های لوکس ساختمانی  
زمان : 03/02/96   [ 1 روز ] وضعیت: 28 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :  
3 -کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز  
زمان : 09/02/96 الی 11/02/96   [ 3 روز ] وضعیت: 34 روز مانده به برگزاری
برگزارکننده: سطح :   [وب سایت]